لغت نامه تفسیری قرآن کریم استاد بهرام پور

220,000 تومان

لغت نامه تفسیری قرآن کریم: جدیدترین لغت نامه تدبری قرآن نویسنده: استاد ابوالفضل بهرام پور شابک6-961541-622-978این کتاب شما را در وادی تحلیل و تدبر در قران کریم قرار می دهد.در این لغت نامه با تازه ترین سخنان ادبی روبرو خواهید شد.

این لغت نامه با سایر کتب مشابه فرق می کند به طوریکه ما فقط وقتی به توضییح لغتی از قران احتیاج پیدا میکنیم، به لغت نامه رجوع میکنیم ولی کتاب پیش رو، یک کتاب مطالعه و تدبر در قران کریم است چه به لغت نامه قران احتیاج پیدا کنیم یا نکنیم.

یکی از ویژه گی های منحصر به فرد این کتاب اینست که صفحات آن منطبق با صفحات قران کریم شماره گزاری شده است . به طور مثال اگر شما در صفحه 275 قران کریم ، به توضییح لغتی احتیاج پیداکردید، صفحه 275 لغت نامه تفسیری را باز می کنید و لغت مورد سوال خود را می خوانید و اگر همین لغت در صفحه 300 قران کریم پیش آمد، خواهید دید که این لغت در همان صفحه نیز تکرار شده است.

این لغت نامه یک کتاب مطالعه است و به خواننده قدرت تدبر و تحلیل قرانی می دهد.

این اثر در 604 صفحه، قطع وزیری و جلد سخت تقدیم علاقه مندان گردیده است.