خاطرات زهرایی

25,000 تومان

خاطرات زهرایی- نویسنده: اسماعیل انصاری زنجانی شابک:0-009-366-600-978130 ماجرای فاطمی (عزاداران ، دفاع کنندگان، شفا یافتگان ، هدایت شدگان)

این مجموعه دفتر خاطرات فاطمی مولف به حساب می آید ، که از یک سو شامل خاطرات کسانی است که به ساحت مقدس حضرت صدیقه علیهاالسلام احترام کرده اند و از حریم سیده النساء علیهاالسلام دفاع نموده اند. از سوی دیگر در بردارنده وقایع کسانی است که با اسائۀ ادب به آستان فاطمی و یا کوتاهی در یاری فاطمه علیهاالسلام به سزای عمل خود رسیده اند و یا هشداری به آنان داده شده است.

این اثر در231 صفحه، قطع رقعی و جلد شومیز تقدیم علاقه مندان گردیده است.