شیعه شناسی

50,000 تومان

شیعه شناسی نویسنده: دکتر سید ابوالحسن موسوی معرفی شده توسط استاد فرحزادبخش اول؛ شامل بررسی مأموریّت‌ها و شئون پیامبر، تکلیف مرجعیّت دینی و سیاسی پس از ختم نبوّت، ملاک‌ها و ویژگی‌های مرجعیّت دینی و سیاسی پس از پیامبر، مصداق حقیقی ملاک‌ها و ویژگی‌ها از نظر پیامبر و آرای خلفای پس از پیامبر و رؤسای مذاهب اهل‌سنّت دربارهٔ مرجعیّت اهل‌بیت است.

بخش دوم؛ شامل نقشهٔ راه و تدابیر پیامبر برای تثبیت و استمرار مرجعیّت دینی و سیاسی عترت، به‌صورت نظری و عملی است.

درحقیقت عمدهٔ مباحث دو بخش مذکور مربوط به شئون و مأموریّت‌های پیامبر و لزوم و کیفیّت استمرار آن‌ها، به‌جز دریافت و ابلاغ وحی، به‌صورت منطقی، مستدل و مستند بوده و در آن مطلقاً بحثی از شیعه نیست.

بخش سوم؛ شامل معرّفی شیعه از جنبه‌های تاریخی، عقیدتی و کلامی، عرفانی، فرهنگی و سیاسی، و لزوم استمرار نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت اجتماعی و تشکیل جامعهٔ آرمانی براساس احکام اسلام، اعتقاد به مهدویّت به‌عنوان محور وحدت همهٔ مسلمانان اعم از شیعه و سنّی و محور وحدت مسلمانان با پیروان دیگر ادیان، به‌ویژه مسیحیان جهان است.

بخش چهارم؛ وحدت و هم‌گرایی جهان اسلام که در آن آسیب‌ها و راهکارها موردبحث و بررسی قرار گرفته است.

این اثر در 218 صفحه، قطع وزیری و جلد شومیز تقدیم علاقه مندان گردیده و در تاریخ 1400/12/2 در برنامه سمت خدا توسط استاد فرحزاد معرفی شده است.