شرح جواهر نهج البلاغه

38,000 تومان

شرح جواهر نهج البلاغه ( علم البیان - علم البدیع ) حسین احمدی شاهرودی شابک : 8-8-96110-964بلاغت مشتمل بر سه علم است: معانی، بیان، و بدیع. علم معانی مختص قواعدی است که از اشتباه متکلم در رساندن معانی به شنونده جلوگیری می‌کند. در علم بیان از دشواری در گفتار جلوگیری می‌شود و علم بدیع مربوط به آرایه‌های لفظی و معنوی کلام است. کتاب حاضر شرحی است بر "جواهر البلاغه" اثر "احمد هاشمی" که به علم معانی، بیان و بدیع به همراه شاهد مثال‌هایی به نظم و نثر اختصاص یافته است. مباحث کتاب، عبارت است از: تقسیم کلام به خبر و انشاء؛ حقیقت انشا و اقسام آن؛ احوال متعلقات فعل؛ قصر؛ وصل و فصل؛ ایجاز، اطناب و مساوات؛ احوال مسند الیه؛ مسند و احوال مسند؛ و اطلاق و تقیید.