تربیت دیدگاه

28,000 تومان

تربیت دیدگاه ( گفتارهایی در تبیین نحوه مواجهه انسان با عالم هستی و خویشتن) نویسنده : استاد حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی، اکبر اسدی، محممد نوروزی شابک : 4-601823-622-978موضع‌گیری‌ها، خلقیات و رفتارهای هر کس در رابطه با خدا، انسان‌های دیگر، عالم هستی و محیط پیرامونی، همه بر اساس ساختار و شخصیت درون و به تعبیر قرآن «شاکله» او رقم می‌خورد. (قل کل یعمل علی شاکلته)
یکی از عناصری که شاکله و هویت باطنی ما را شکل می‌دهد، باورها، عقاید و افکار ما درباره عالم هستی است، درباره خدا و فعل او، درباره نظام تکوین و قوانینی که بر آن حاکم است، درباره دین و شریعت، درباره کارگزاران و مأموران خلقت، درباره خیر و شر، عدالت و ظلم، جبر و اختیار، درباره انسان و جامعه انسانی و خلاصه درباره همه مراتب وجود و اجزاء خلقت و ساختار آفرینش. به تعبیر دیگر از مهمترین عناصر هویت و شاکله باطنی ما جهان‌بینی و نوع نگاهی است که به عالم و آدم داریم.
پس نوع نگاه ما در واقع سنگ زیرین بنای شخصیت ماست که تربیت و اصلاح آن رشد و صلاح لایه‌ها و مراتب وجودی ما را به دنبال دارد.