حاج قاسم سلیمانی

33,000 تومان

حاج قاسم سلیمانی نویسنده: نرجس شکوریان فرد شابک:9786227574005کتاب حاضر چند روایت و درس از زندگی سراسر جهاد سردار حاج قاسم سلیمانی تا شهادت می باشد.

نکته: این کتاب قبلا توسط همین ناشر در دو جلد مجزا با عنوان «حاج قاسم» منتشر شده است.