چشم لطفا ممنون

40,000 تومان

چشم لطفا ممنون نویسنده: غلامرضا ابهری حیدری شابک:9789642027811ارتباط کلامی درست با دیگران، مهمترین مهارت در روابط اجتماعی است. کسانی که از این مهارت محرومند، با مشکلات بسیاری در جامعه روبه رو می شوند و گرمای اُنس و اُلفت با مردم را هرگز حس نمی کنند و در زندگی، توفیقات چندانی به دست نمی آورند.
انتخاب واژه ها و جمله های مؤدّبانه هنگام گفتگو، کلیدی ترین ابزار تعامل سازنده در اجتماع است. موفّقیت در معاشرت با مردم، جز با استفاده از این واژه ها و جمله ها به دست نمی آید.بهترین زمان فراگیری مهارتهای ارتباطی، به ویژه مهارت گفتگوی مؤدّبانه، دوران کودکی است. ازاین رو والدین و مربّیان، هرگز نباید آموزش این مهارت را به دورانهای بعد موکول نمایند.
کتاب «چشم، لطفاً، ممنون» فرصتی فراهم آورده تا گوش و چشم و زبان کودکان با عبارات و کلمات مؤدّبانه خو بگیرند و این واژه ها و جمله ها، به راحتی در گفتگوهای روزمرّه ی آنان وارد شوند.
کتاب حاضر به شکل یک سرگرمی و بازی طرّاحی شده تا کودکان از آن لذّت ببرند. پدر و مادر، باید متنهای کتاب را برای کودکان خود بخوانند و کشف نقاط خالی را به فرزندخود بسپارند. بهتر است مطالعه ی کتاب به شکل یک بازی دو نفره پیش برود. البته برای انس کودک با عبارات مؤدّبانه، این بازی دو نفره باید بارها تکرار گردد.
اگر کتاب در کلاس استفاده میشود، بهتر است که مربّی، کلمات مربوط به جای خالی هر متن را روی تخته بنویسد، سپس به خواندن متنها بپردازد. در ضمن مناسب است همه ی شاگردان را برای پر کردن نقاط خالی به مشارکت بطلبد.
فضای گفتگوهای کتاب، بسیار متنوّع است و تنها به یک نوع گفتگو مربوط نمیشود. موقعیّت تشکر، موقعیّت عذرخواهی، موقعیّت خوشآمدگویی، موقعیّت تعارف، موقعیّت تبریک، موقعیّت درخواست دوستانه، موقعیّت گِله ی مؤدّبانه، موقعیّت قبول عذرخواهی، موقعیّت احوالپرسی، موقعیّت قبول درخواست و موقعیّت تحسین و تشویق، از جمله موقعیّتهایی هستند که در این کتاب مورد توجّه قرار گرفته است.
فضای فانتزی کتاب، این اثر را برای کودکان خواندنی تر و جذّابتر کرده و به نگاه خیالپردازانه ی بچّه ها بسیار نزدیک ساخته است.
در این کتاب، دهها جمله و دهها کلمه ی مؤدّبانه به کار رفته که البته برخی از آنها بیشتر استفاده شده است. کتاب «چشم، لطفاً، ممنون» علاوه بر آموزش عبارات مؤدّبانه، کنش و واکنش درست در موقعیّتهای گوناگون را نیز به کودکان می آموزد.