حدیث زندگی

39,000 تومان

حدیث زندگی نویسنده: غلامرضا حیدری ابهری شابک: 9789642027804کتاب حدیث زندگی اولین تجربۀ نویسنده در نشر احادیث اهل بیت علیه السلام نیست؛ با اینحال یک تجربۀ جدید در حوزه ی ارائه ی حدیث به دلدادگان اهل بیت (ع)شمرده میشود.برای آنکه ویژگیهای این اثر و دلائل تالیف آن به خوبی

آشکار گردد، لازم است به چند نکته اشاره نماییم: 1- پس از قرآن کریم، حدیث مهمترین و موثرترین منبع شناخت دین اسلام میباشد.اگر حدیث را نادیده بگیریم، نمیتوانیم به تصویر درستی از معارف اسلامی دست یابیم و زوایای دقیق این

معارف را به خوبی بشناسیم.حدیث، بهترین شرح قرآن کریم است که بدون آن، فهم آیات قرآن و درک عمق آنها بر ما میسّر نمیگردد.2- حدیث، حوزه های گوناگون و متنوّعی را در بر میگیرد و دربارۀ مسائل مختلفی با ما سخن میگوید که از

جمله میتوان به موضوعاتی همچون خداشناسی، انسان شناسی، معادشناسی، دعاشناسی، فرشته شناسی، جهانشناسی اشاره کرد.3- یکی از مهمترین موضوعاتی که حدیث بدان میپردازد موضوع سبک زندگی و رفتارهای درست

در صحنه های گوناگون زندگانی است.در این زمینه حدیث، نکات بسیاری را به ما میآموزد و در چهار زمینه ارتباط با خدا، ارتباط با خلق، ارتباط با خود و ارتباط با خلقت، لطایف گرانقدری را به ما عرضه میدارد.4- چهل حدیث نویسی پیوسته مورد

استفاده عالمان مسلمان بوده و همچنان نیز از آن بهره میبرند.آنچه گفته شد زمینه های تالیف کتاب “چهل حدیث زندگی” بود که هم اکنون در دستان شما قرار دارد.5- این اثر، شیوۀ نویی را در عرضۀ احادیث به کار گرفته است و با بیان

مصادیق عینی به شرح و توضیح احادیث پرداخته است.در بیان مصادیق نیز نمونه هایی آمده است که به زندگی مخاطب امروزی نزدیکتر و برای او جذابتر باشد.این توجه باعث درک بهتر احادیث و فهم بهتر سخنان اهل بیت خواهد شد و

خوانندگان کتاب را برای اصلاح رفتارهای خود، بهتر راهنمایی خواهد کرد. تصاویر امروزی کتاب نیز به این هدف مدد میرساند.

این اثر در 214 صفحه، قطع رقعی و جلد شومیز تقدیم علاقه‌مندان گردیده است.