من دیگر ما – کتاب سوم : پرنده های در قفس و کودکی های نارس

47,000 تومان

من دیگر ما – کتاب سوم : پرنده های در قفس و کودکی های نارس نویسنده: محسن عباسی ولدی شابک: 978-600-8031-03-1پرنده‌های در قفس و کودکی‌های نارس موضوع: نقش آزادی در تربیت فرزند باید کودکی کرد تا بزرگ شد. بچه ‎هایی که از بچگی کردن محروم می‎شوند،‌ بزرگ هم که می‌شوند،‌ کودک می‎مانند. این کودکی‎های نارس،‌ یکی از موانع بزرگ در مسیر تربیت فرزند است. پرنده‎های کوچک خانۀ ما،‌ اگر آزاد نباشند،‌ نمی‎توانند کودکی کنند. قفس با نوع آفرینش آنها سازگار نیست. آزادی بچه‎ ها از تولد تا هفت سالگی،‌ موجب تخلیۀ شیطنت و تبدیل شدن آن به سرمایه‎ای برای تربیت بهتر می‎شود،‌ امّا اگر این شیطنت،‌ آزاد نشد،‌ باید در انتظار تبدیل شدن آن به شرارت نشست. در این کتاب با نقش آزادی در تربیت کودکان آشنا می‌شوید. ما در این کتاب در بارۀ آثار آزادی و تبعات محدودیت‌های بی‌جا در تربیت فرزندان سخن گفته‌ایم. هنر آزاد کردن و محدودکردن کودکان در زندگی‌های امروزی هم از مباحث بسیار کاربردی این کتاب است.