من دیگر ما – کتاب هفتم : ارتش رایانه ای و نوازش تازیانه ای

53,000 تومان

من دیگر ما – کتاب هفتم : ارتش رایانه ای و نوازش تازیانه ای نویسنده: محسن عباسی ولدی شابک: 978-600-8031-07-9ارتش رایانه‌ای و نوازش تازیانه‌ای موضوع: نقش بازی‌های رایانه‌ای در تربیت فرزند(2)   غفلت،‌ فقط به این نیست که حواسَت از فرزندت پرت شود و او در میان همهمۀ جمعیت گم شود. گاهی در همان خانه که نشسته‌ای، فرزندت بی آن‌که حتّی یک قدم از تو فاصله بگیرد، گم می‌شود؛ امّا این بار در شلوغ‌بازار بازی‌هایی که اگر آغازش پیدا باشد،‌ معلوم نیست پایانش فرزندت را به کجا خواهد برد. حواس‌های پرت شده را باید جمع کرد. بچه‌های گم‌شده را باید پیدا کرد. باید به این همه غفلت، پایان داد، وگرنه شاید این غفلت باشد که بر خوشی‌های ما مُهر ابطال بکوبد.  در این کتاب،‌ با تبعات جسمی، روحی و تربیتی بازی‌های رایانه‌ای آشنا می‌شویم. تأثیری که بازی‌های رایانه‌ای بر روابط فرزندان می‌گذارد، موضوع دیگر این کتاب است. در پایان نیز راه‌کارهای از میان بردن اعتیاد فرزندان به بازی‌های رایانه‌ای بررسی می‌شود.