من دیگر ما – کتاب هشتم : کبوتر های سفید کرامت و کرکس های سیاه دئانت

52,000 تومان

من دیگر ما – کتاب هشتم : کبوتر های سفید کرامت و کرکس های سیاه دئانت نویسنده: محسن عباسی ولدی شابک: 978-600-8031-69-7در این کتاب درباره تربیت کریمانه سخن گفته شده است. تربیت کریمانه پایه تربیت است، وقتی با آثار تربیتی کریمانه آشنا شدیم معلوم می‌شود که چقدر از آرزوهای تربیتی ما به راحتی در مسیر تربیت کریمانه محقق می‌شود. در این کتاب با معنای “کرامت و جایگاه آن در تربیت” آشنا می‌شویم و نقش کرامت در تقوا و پرهیزگاری، شیوه برخورد با دیگران، روحیه خدمتگزاری، تعالی درونی و مواجهه با سختی‌ها را بررسی می‌کنیم.