من دیگر ما – کتاب نهم : کلاس آقای تربیت و درس شیرین کرامت

52,000 تومان

من دیگر ما – کتاب نهم : کلاس آقای تربیت و درس شیرین کرامت نویسنده: محسن عباسی ولدی شابک: 978-600-8031-70-3از کتاب هشتم به بررسی موضوع کرامت در تربیت پرداختیم و فهمیدیم که ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های تربیتی برخوردار نبودن از تربیت کریمانه است. در این جلد از روش‌های تربیت کریمانه سخن گفته شده و نقش گزاره‌های تصویری و رفتاری در تربیت کریمانه را بررسی کرده‌ایم.