اخلاق آپارتمان نشینی

75,000 تومان

اخلاق آپارتمان نشینی نویسنده: محمد علی خوش قلب شابک: 9786004412742کتاب کتاب «اخلاق آپارتمان نشینی ؛ آسیب ها و الزمات ؛ با نگرش بر آموزه های اسلامی» از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:

در بخش اول، «مفاهیم و مبانی نظری» پژوهش بررسی شده است؛

در بخش دوم، «چیستی، پیشینه و عوامل توسعۀ آپارتمان‎نشینی»، با تأکید بر وضعیت موجود در ایران به بحث گذاشته شده است؛

در بخش سوم، ابتدا در یک فصل، کارکردهای مثبت آپارتمان‎نشینی بیان شده و سپس در فصلی دیگر، آسیب‎های این پدیده در سه حوزۀ فردی، اجتماعی و زیست‎محیطی بررسی و تبیین شده است.

بخش پایانی کتاب، الزامات آپارتمان‎نشینی، با توجه به آسیب‎های طرح‌شده، در دو فصل: «الزامات پیش‌گیرانه» و «الزامات درمانی – ترمیمی» پیشنهاد و یا توصیه شده‎اند.