کتاب ازدواج، کتاب اول تأسیس

90,000 تومان

کتاب ازدواج، کتاب اول تأسیس نویسنده: حمید حبشی«کتاب ازدواج، کتاب اول تأسیس» اثری است شیوا و روان که حاصل سال ها جلسات و مشاوره های حضوری و همایش های نویسنده است که با استفاده از تجارب محافل سخنرانی و برخورد چهره به چهره با زوج ها و جوانان منتشر شده است.