احکام الامام ( گزیده ای از نهج البلاغه )

40,000 تومان

احکام الامام ( گزیده ای از نهج البلاغه ) مولف: محمدعلی محمدصالحینهج البلاغه کتابی است که بهترین اثر و نشانه دین مقدس اسلام و مذهب جعفری است. دریایی بی پایان است که در محتوی آن تمام مسائل مهم علمی، ادبی، دینی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی را در بردارد و بعد از قرآن کریم و بیانات حضرت محمد (ص)، در دنیا هیچ گوینده ای بهتر و بلیغ تر از این  سخنان را نگفته و نشنیده است.

پس کسانی که خواهان سعادت همیشگی و گریزان از ذلت و بدبختی در دنیا و آخرت هستند، لازم است که کتاب نهج البلاغه را سرمشق خود قرار دهند و از سخنان امام علی (ع) پند گرفته و به دستوراتش عمل نمایند