آویز حرز امام جواد (علیه السلام)

80,000 تومان

حرز آویز امام جواد (علیه اسلام) روی پوست آهو مناسب آویز در منزل و خودرودر بین ادعیه و احراز مشهور ترین حرز برای دفع بلا ها حرز امام جواد (علیه السلام) است.
برخی از خواص حرز امام (جواد علیه السلام):
دور شدن نگاه و زبان سوء دشمن دفع شرور مردم ، سلاطین، شیاطین، جنیان
حفظ از فریب و دشمنی و حیله 
حفظ از جراحت و فساد و غرق شدن و هلاکت و شکست خوردن
حفظ آبرو ، حفظ از قتل و انتقام و قطع شدن
حفظ از بیماری وناخوشی و آزار 
حفظ از فقر و گرسنگی و عطش
حفظ از وسوسه ،حفظ از نقصان در دین و معیشت در زندگی 
درمان مشکلات بیماری
گشایش روزی ورزق
و......