معراج المومن (نمازهای مستحبی)

20,000 تومان

کتاب: معراج المومن(340نماز مستحبی) نویسنده: یوسف اسدزاده معرفی شده توسط استاد بهشتی کتاب نمازهای مستحبی با عناوین و نویسندگان مختلف منتشر شده است.

ویژگی های کالا


نماز زیباترین راه سخن گفتن با خداوند عالمیان است و بهترین وعدگاه دیدار عاشق و معشوق است. نماز ایجاد رابطه عمیق سالک با معبود است. نماز بهترین نوع عبادت است و میتوان برای هر حاجت و کار نیکی از نماز کمک گرفت. آیه «واستعینوا بالصبر و الصلاه» تایید این امر است. 
کتاب نمازهای مستحبی که تاکنون توسط نویسندگان و ناشران مختلف به چاپ رسیده است مشتمل بر اکثر نمازهای مستحبی می باشد که از امامان معصوم نقل شده است. این کتاب که در دسترس شما قرار گرفته است نیز 340 نماز مستحبی را دربردارد. همچنین در بخش اول این کتاب احکام نماز، غسل،تیمم، نیت، قرائت و شکیات نماز آمده است. 
تاکید جحت الاسلام والمسلمین بهشتی در خواندن نمازهای مستحبی در تاریخ 29 تیرماه 99 در برنامه تلویزیونی سمت خدا ما را بر آن داشت که این کتاب را به مخاطبین عزیز معرفی کنیم. 

محصولات مرتبط