آغاز تا پایان

22,000 تومان

سیری در جنگ ایران و عراق نویسنده: محمد درودیان شابک: 7-58-6315-964-978

ویژگی های کالا


این کتاب که به بررسی و تجزیه و تحلیل وقایع سیاسی - نظامی جنگ از زمینه‌سازی تهاجم نظامی عراق تا آتش‌بس می‌پردازد تا کنون 18 بار تجدید چاپ شده است. اگرچه این کتاب درتقســیم‌بندی آثار مرکز مطالعات شــشــمین جلد از مجموعه ســیری در جنگ ایران و عراق محسـوب شـده، اما کتابی اسـت مسـتقل که کل دوران جنـگ، از زمینـه‌ســـازی هجوم ارتش عراق تا آتش‌بس را شـــامل می‌شــود و هرچند توجه علاقه‌مندانِ مطالعه وقایع جنگ به آثار این مرکز بیشــتر به دلیل دقت، ســندیت و محتوای مفید آن است ولی توجه افزونتر بـه کتاب آغاز تا پایان به دلیل جامعیت و در عین حال اختصـــار آن است.
این کتاب در 223 صفحه، در قطع رقعی و جلد شومیز تقدیم علاقه‌مندان گردیده است.

محصولات مرتبط