احکام حق الناس

20,000 تومان

احکام حق الناس شابک:8-1-90813-600-978 نویسنده: محمود اکبری معرفی شده توسط استاد عالیاین کتاب مجموعه ای از موضوعات گوناگون حق الناس است که در پنج فصل: کلیات، مسائل مالی، آسیبهای جسمی و جانی، مسائل عرضی و آبرویی، مسائل حقوقی، به صورت کوتاه مطرح شده است. که برای طبقات مختلف مردم مورد استفاده و فهم است. مطالب این کتاب به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است

در این پژوهش ضمن بیان اهمیت ادای حق‏الناس به مصادیق مختلف حق‏الناس از جمله امور مالی مانند قرض، سرقت، کم‏کاری، تصرف غیرمجاز، عاریه، امانت، اجاره، ضمانت، مال پیدا شده، خسارت زدن به اموال دیگران، رشوه و ربا و امور جسمی و جانی و آسیب رساندن به جسم دیگران و از بین بردن آبرو و حیثیت دیگران اشاره شده و از دو منظر فقهی و حقوقی به تجزیه و تحلیل چگونگی ادای حق‏الناس در مصادیق فوق‏الذکر پرداخته شده است. نگارنده مسأله حق‏الناس را در تمام جزئیات و اقسام آن بررسی نموده و تضییع حقوق دیگران و آزار و اذیت آنان از هر جهتی را جزء حق‏الناس دانسته و در مورد وظائف حقوقی و فقهی افراد در این زمینه‏ها تذکراتی داده است.