50 درس پیرامون عالم پس از مرگ

107,000 تومان

50 درس پیرامون عالم پس از مرگ شابک:1-151-470-964-978 نویسنده: حبیب الله طاهری معرفی شده توسط استاد عالیاین نوشتار در 5 بخش تدوین شده که علل و اسباب ورود به بهشت، نعمتهای جسمانی بهشت، نعمتهای روحانی بهشت، درهای بهشت، وسعت بهشت و باغهای بهشتی، آیا بهشت و دوزخ آفریده شده و وجود دارند؟ علل و اسباب ورود به جهنم، درهای جهنم و درکات آن، حقیقت و ماهیت دوزخ، عذابهای جسمانی جهنم، عذابهای روحانی جهنم، خلود و جاودانگی عذابها، اعراف چیست؟ و اعرافیان کیانند؟ از جمله مطالب این کتاب است.