معراج پیامبر

45,000 تومان

ناشر: زائر آستان مقدس شابک: 2-183-180-964-978 نویسنده: علیرضا زکی زاده معرفی شده توسط استاد عالیاین کتاب خلاصه ای از کتاب ارزشمند معراج السعادة می باشد که نگارنده 33 صفت از صفات مذموم را با شرح و تفسیر آورده است.