متن مکتوب مباحث حجت الاسلام عالی در برنامه سمت خدا پیرامون یاد مرگ، احتضار، قبض روح، برزخ، سوال قبر، فشار قبر، تجسم اعمال و زندگی برزخی

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه ناشر؛ گفتاراول - یادمرگ؛ گفتاردوم - آثارو برکات یادمرگ و عوالم آخرت وعوالم آخرت؛ گفتارسوم - چراازمرگمی ترسیم؟؛ گفتارچهارم - احتضار؛ گفتارپنجم - عوامل آسان جان دادن؛ گفتارششم - درمرگ های ناگهانی چه کنیم؟؛ گفتارهفتم - قبض روح؛ گفتارهشتم - قبرو برزخ؛ گفتارنهم - زندگی برزخی؛ گفتاردهم - سؤال قبر؛ گفتاریازدهم - فشارقبر؛ گفتاردوازدهم - تجسم اعمال،اخلاق و عقائد؛ فهرست ها

نویسنده ی کتاب
حجت الاسلام والمسلمین استاد مسعود عالی متولد 1342 در تهران می باشد. تحصیلات ایشان: خارج فقه و اصول ، کارشناسی جامعه شناسی اساتید برجسته: حضرات آیات شیخ جواد تبریزی ، مکارم شیرازی ، بهجت ، مصلحی اراکی مسولیتها: عضو هیات امنا و سرپرست مرکز جامع علوم اسلامی که در زمینه تولید نرم افزار فکری جهت اداره حکومت اسلامی فعالیت مینماید ایشان در سال 1360 وارد حوزه علمیه شد و هم اکنون در کنار تحصیل دروس خارج، به تدریس دروس مقدمات و سطح حوزه و درس اخلاق مشغول می باشند. حجت الاسلام و المسلمین عالی از محضر …

این کتاب شامل دوازده بخش می باشد،که به ترتیب عبارتند از:

بخش اول:یادمرگ

بخش دوم:آثار و برکات یاد مرگ و عوالم آخرت

بخش سوم:چرا از مرگ می ترسیم؟

بخش چهارم:احتضار

بخش پنجم:عوامل آسان جان دادن

بخش ششم:در مرگ های ناگهانی چه کنیم؟

بخش هفتم:قبض روح

بخش هشتم:قبر و برزخ

بخش نهم:زندگی برزخی

بخش دهم:سؤال قبر

بخش یازدهم:فشار قبر

بخش دوازدهم:تجسم اعمال،اخلاق و عقائد

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:«سخت ترساعات بر میت شب اول قبر است.»چون تاریکی و ترس از دیدن موجودات ناشناخته و عجیب برزخی از طرفی،تنهایی و جدا شدن از عالم دنیا که سال ها با آن انس داشته،از طرف دیگر و وحشت از آینده ی مبهم و نامعلوم از طرف سوم،همه ی این امور برای متوفی بسیار سختی و هراس می آورد.

لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:«با صدقه دادن به آن ها رحم کنید.و اگر نتوانستید دست کم دو رکعت نماز بخوانید و به روح او هدیه کنید.»همچنین برای او نماز وحشت یا نماز شب اول قبر بخوانید که همه ی این ها در برزخ برای او نور و روشنایی و اموری مأنوس هستند.

و از همه مهم تر اینکه خودمان با خداوند در همین جا انس بگیریم که او«انیس من لا انیس له»است و با وجود او دیگر هیچ وقت تنها نیستیم.

(کتاب احتضار و عالم قبر/صفحه 170)