سیاحت غرب

40,000 تومان

ناشر:طوبای محبت شابک: 8-86-8894-964-978 نویسنده: آقانجفی قوچانیسیاحت غرب یا سرنوشت ارواح پس از مرگ کتابی اثر آقا نجفی قوچانی است.
کتاب ماجرای پس از مرگ و عالم برزخ را به صورت داستانی روایت می‌کند. آقا نجفی قوچانی داستان را بر اساس احادیث رسیده از امامان شیعه دربارهٔ عالم برزخ شکل داده است.
نویسنده این کتاب مرحوم آقا نجفی قوچانی از عالمان شیعی انتهای قاجار و عصر پهلوی اول است. وی در سال 1323 ش درگذشته و در قوچان مدفون است. وی علاوه بر سیاحت غرب کتب متعددی چونسیاحت شرق که زندگینامه خودنوشته‌اش است داراست.

محتوا و موضوع کتاب

کتاب در رابطه با برزخ و حوادثی که برای انسان-از دید خداباوران- روی می‌دهد بحث می‌کند.
آقانجفی کتاب را به عنوان گزارش‌های برزخی خود معرفی کرده و آن را از زبان اول شخص روایت کرده‌است. نثر سیاحت غرب متعلق به اوایل سده چهاردهم هجری شمسی بوده و در آن از عبارات عربی و دینی فراوانی استفاده شده‌است.
روایت کتاب «سیاحت غرب» با جملهٔ «و من مُردم» آغاز می‌شود و به همین سادگی مخاطب را در نقطه‌ای متفاوت قرار می‌دهد.