بخشی از مجموعه برنامه های درسهایی از قرآن که توسط حجةالاسلام محسن قرائتی مطرح گردیده در این کتاب جمع آوری شده است. و در 8 فصل گناه و اقسام آن، زمینه های پیدایش گناه، توجیه گناه، شناخت مرزهای گناه، کنترل گناه، برخورد با گنهکار، آثار و پیامدهای گناه، توبه و پاکسازی تنظیم شده است

پیشگفتار
بِسم اللّه الرَّحمنِ الرَّحیم
دو باغ را کنار هم در نظر بگیرید که از نظر آب و هوا و نوع گیاهان و درختان یکسانند. باغبان یکى از آنها به آفات و آسیب هایى که باغ را تهدید مى کند توجه دارد، قهرا آن باغ از طراوت و شادابى و میوه و گل و شکوفه برخوردار است ، ولى باغبان دیگر به آفات و آسیب ها یا توّجه ندارد و یا بى خبر است ، در نتیجه باغى پژمرده و میوه هایى کرم خورده خواهد داشت .
انسان نیز چنین است ، که اگر توجه به آفات روحى و جسمى خود نکند، عنصرى وازده و خطرناک خواهد شد، ولى اگر با توجه و دقت مراقب خود باشد، فردى وارسته و شایسته خواهد گردید.
آفات و آسیب ها در مورد انسان ، همان عیوب و گناهان است که تمام انبیا و کتاب هاى آسمانى ، بشر را از آلودگى به آن ، بر حذر داشته اند، و با هشدارها و تاکیدات خود انسان ها را به پاکى و اجتناب از گناه ، دعوت نموده اند.
امیرمؤ منان على علیه السلام در سخنى مى فرمایند:
آفَةُ النَّفسِ اَلوَلَه بالدّنیا(1)
آفت روحِ (پاک ) انسان ، حرص و دلبستگى به دنیا است .
و امام صادق علیه السلام مى فرمایند:
آفَة الدّین الحَسدُ و العُجبُ و الفَخر(2)
آفت دین ، حسادت وخود پسندى و تکبراست .
کتاب حاضر که دراین راستا تنظیم شده است ، مجموعه مباحثى است که در ماه مبارک رمضان سال 1362 شمسى به صورت سى درس ، در سیماى جمهورى اسلامى ایران ، توسط حضرت حجة الاسلام آقاى محسن قرائتى ، در برنامه ى ((درسهایى از قرآن )) مطرح و مورد استقبال مردم قرار گرفت . اکنون همان درس ها با تهذیب و تکمیل وتنظیم به صورت کتابى در اختیار شما قرار مى گیرد.
دلیل طرح این مساله در ماه رمضان ، ماه خودسازى و ماه صوم (روزه ) که به معنى خوددارى و کنترل است ، الهامى بود که از خطبه ى حضرت رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله گرفته شد، آنجا که آن حضرت در شاءن ماه رمضان سخن مى گفت ، على علیه السلام بپاخاست و پرسید:
بهترین اعمال در این ماه چیست ؟.
رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله در پاسخ فرمودند:
الوَرَعُ عن مَحارم اللّه
بهترین عمل دراین ماه ، پرهیزازگناه است .

سخن ناشر

کتابى که پیش روى شماست از سال 1369 تاکنون طى دوازده نوبت از سوى انتشارات پیام آزادى منتشر شده است .
بدنبال تاءسیس مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن که هدف آن نشر آثار قلمى حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتى است ، تجدید نظر و اصلاح کتب منتشره مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کتاب گناه شناسى با شکلى جدید از سوى این مرکز منتشر مى گردد.
از همه کسانى که با ارسال نظرات و پیشنهادات خود ما را یارى نموده اند تشکر مى نماییم .
مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن