آیه های فاطمی

10,000 تومان

ناشر:عطر عترت شابک:2-162-243-600-978 معرفی توسط استاد فرحزاد کاری از گروه پژوهش سفیران فاطمهاین کتاب در چند فصل پیرامون آیاتی که مستقیما و یا غیر مستقیم به حضرت زهرا سلام الله علیها مرتبط میباشد به رشته ی تحریر در آمده است

آیه های فاطمی
در کتب فضائل حضرت صدیقه طاهره علیها سلام به زیور طبع آراسته شده ، برخی از آیاتی که در شان آن سیده نسوان عالم نازل شده ذکر گردیده است که پنجاه آیه می باشد که ممکن است با برسی بیشتر به آیات دیگری دسترسی پیدا کنیم.
این آیات را می توان 
1 . آیات اختصاصی 
2 . آیات مشترک
3 . آیات مرتبط
بخشی از آیات بصورت خاص در شان حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده است .
...