این کتاب در 12 گفتار تدوین شده است که ادب وتربیت،رفتار باکودکان،تکریم کودکان،آموزش وتربیت، از جمله عناوین آن هاست.این کتاب در246صفحه ودر قطع رقعی و باجلد شومیز منتشر گردیده است

بخش هایی از کتاب
برترین میراث
مهم ترین سرمایه گذاری تربیت فرزند است . بهتری میراثی که انسان برای بازماندگانش باقی میگذارد، ادب و تربیت است.
امیرالمومنین فرمودند:
لا میراث کالادب ؛ میراثی به عظمت و اهمیت ادب نیست.
تربیت فرزندان و شاگرادن و یا زیر مجموعه ، بهترین سرمایه گذاری است . تا قیام قیامت هر کار خیری که بخاطر این تربیت می کنند ، نسل اندر نسل ، برای آن پدر و مادر و مربی، خی و ثواب و صدقه جاریه است. ما گاهی مالی را وقف می کنیم تا برای باقیات و صالحات باشد.
در حالی که مسجد و حسینیه و کارهاهی خیر مقدمه است که انسان ساخته شود.
اگر انسان وارسته ای ساختیم که هزار ها کار خیر از او صادر شود ، به انی معناست که یک انسان وارسته و صالح و خدمت گزار وقف کرده ایم و این خیلی بالاتر است ما از اینها غفلت می کنیم و به فروعات می چسبیم . در تربیت نکاتی هست که اگر به کار بگیریم ، خیلی زود جواب می دهد. گاگهی مشکل چند ساله حل می شود.