کیمیای سعادت(مباحث برنامه سمت خدا)

100,000 تومان

سلسه مباحث برنامه سمت خدا معرفی شده توسط استادفرحزاداین کتاب که به بحث دوست گزینی و دوست یابی می پردازد در 14 گفتار به رشته تحریر در آمده است.
عناوین گفتارها:شخصیت پنهان /گزینش دوست/دوستان ناباب/باچه کسانی رفاقت کنیم/لذت دیدار/آثارمعاشرت/دوستی بارنگ خدا/مونس تنهایی/آداب دوستی/دوستان برگزیده/الفت وگذشت/رنجاندن ورنجیدن/ظلم وحماقت/ پذیرش اشتباه
کتاب مذکور در302 صفحه در قطع رقعی و باجلد شومیز در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است

بخشی هایی از گفتار هفتم 
محبت خدا
در روایات بر این نکته تاکید شده است که دوستی ها باید برای خدا و بخاطر خدا و حب فی الله باشد، نه بخاطر اغراض مادی . بعضی افراد در طول سال هر وقت کار دارند به انسان زنگ می زنندو نه احوال پرسی می کنند .
بعضی ها نسبت به خدا و اهل بیت هم همینطور هستند. هر وقت کار دارند یا الله یا الله می گویند. اگر رفع شد رها می کنند. واقعا این بد است .ما طرف را نمی خواهیم جیب اورا میخواهیم. لذا می فرماید:آن محبتی انسان را به کمال می رساند که خالی از اغراض و امیال دنیایی باشد.