پیشوای صادق

25,000 تومان

کتاب پیشوای صادق نویسنده حضرت آیت الله خامنه ای معرفی شده توسط استاد کاشانی 

در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی و در زمانی که رهبری جامعه مهم ترین مساله نهضت اسلامی بود، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاته) چند سخنرانی درباره تحلیل زندگانی امام ششم (ع) ایراد کرد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان «پیشوای صادق(ع» با همکاری واحد ایدئولوژی روزنامه جمهوری اسلامی تنظیم و منتشرگردید. تاریخ دقیق انجام سخنرانی معلوم نیست ولیکن بین سال های 45تا 50 شمسی بوده است.
محتوای کتاب هرچندمختصر است، اما یکی از بهترین تحلیل های سیاسی درباره عملکرد امام صادق (ع) شمرده می شود.این کتاب توسط استاد حامد کاشانی در برنامه سمت خدا در تاریخ 27 خرداد 98 معرفی گردید