گزیده تاریخ و قیام سیدالشهدا علیه السلام

188,000 تومان

گزیده تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداعلیه السلام نویسنده : مرحوم استاد محمد مهدی پیشوایی معرفی شده توسط استاد کاشانیاین کتاب گزیده ای از مقتل دو جلدی سیدالشهدا می باشد
کتاب از معتبرترین متن مقاتل و کاری از 12 تاریخ پژوه زیر نظر استاد مهدی پیشوایی همراه با عبارات عربی مقتـل می باشد.
یکی از رسالت های مهم اندیشمندان شیعه در عصر حاضر، عرضه گزارشی صحیح و معتبر از قیام عاشوراست.
بر این اساس، گروهی از تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم، پس از سال ها مطالعه و تحقیق، و بـررسی همه مقاتـل کهن و متـأخر و مهم تریـن مقاتل جدید اعم از عربی و فارسی، واقعه عاشورا و به ویژه، گزارش شهادت امام حسین و اصحاب آن حضرت را بر پایه منابع معتبر متـقدم تاریخی و حدیثی بـازسازی و گزارش کرده انـد.
در سراسر این کتاب، ملاک ها و معیـارهای شناخته شده و معمول در تاریخ نگاری علمی در نظر گرفته شده، و به هر منبع و مأخذ با شناخت لازم درباره مؤلف آن مراجعه و استناد شده است.
کتاب مذکور در 520 صفحه و با جلد سخت در قطع وزیری توسط استاد حامد کاشانی در برنامه سمت خدا در تاریخ 26 مرداد1400 معرفی گردید. ق 5