ترجمه الغارات (سال های روایت نشده از حکومت امام علی (ع) )

60,000 تومان

ترجمه الغارات (سال های روایت نشده از حکومت امام علی (ع) ) ترجمه و تحقیق: سید محمود زارعی با مقدمه علیرضا پناهیان شابک: 3-8-96613-622-978آنچه افکار عمومی از حکومت امیرالمومنین(ع) در ذهن دارند. سه جنگ مشهور حضرت با (طلحه وزبیر)، (معاویه) و (خوارج) است؛ این در حالی است که تمام این جنگ ها کتر از نیمی از حکومت پنج ساله حضرت را تشکیل می‌دهد وامیرالمونین (ع) بعد از جنگ نهروان به مدت دو سال و نیم به حکومت ادامه دادند؛ اما متاسفانه کمتر کسی از این دوران مهم و استثنایی مطلع است و کمتر به آن پرداخته می‌شود.

این سال های روایت نشده از حکومت حضرت که به دوران (غارت) مشهور شده، از جهاتی مهمتر و درس‌آموزتر از نیمه اول حکومت ایشان است و از قضا تناسب زیادی با شرایط واتفاقات کنونی ما و منطقه دارد. به همین دلیل است که این کتاب، تنها کتابی است که سردار شهید سلیمانی به خواندن آن تاکید زیادی کرده است.

کتاب حاضر تلخیص و ترجمه ای روان از ککتاب معتبر و قدیمی الغارات است که به روایت این سال ها می پردازد.