موج زنده: اندیشکده و نقش آن در تعالی خانواده

40,000 تومان

موج زنده بررسی برترین اندیشکده های جهان و نقش آن ها در تعالی خانواده نویسنده: محمد صالح طیب نیا شابک: 9786008441373اتاق فکر، اندیشکده، هیئت اندیشه ورز یا هر نام دیگری که برای آن می گذارید، حدود یک قرن است که در زندگی انسان مدرن رخ نموده تا نقشی در کاربردی سازی دانش و سهمی در سیاست ورزی حاکمان داشته باشد.

اندیشکده با مأموریت تاثیرگذاری بر سیاست ها، قوانین و افکار عمومی و بهبود شیوه های اجرای فرآیندها، در زمین سیاست و نظامی گری روئید؛ اما کم کم جای پای خود را در عرصه های اجتماعی و فرهنگی نیز باز کرد و در این میان «خانواده» با همۀ حساسیت ها و ظرافت هایش، عرصۀ جذابی برای اندیشکده ها بود.

کتاب "موج زنده" بنا به شواهد موجود، برای اولین بار اندیشکده های مطرحِ فعال در حوزۀ خانواده را به لحاظ تاریخچه، ساختار، فرایندها، پروژه ها، یافته ها و نحوۀ تأثیرگذاری بر سیاست های کلان و افکار عمومی مورد بررسی قرار داده تا با کسب آگاهی از تجارب موجود و در نظر گرفتن مقتضیات جامعۀ ایرانی، مدلی برای راه اندازی اندیشکده در موضوعات اجتماعی در ایران فراهم گردد.

این کتاب نه تنها برای فعالین حوزۀ خانواده، بلکه برای مدیران مؤسس اندیشکده ها، تصمیم سازان و تصمیم گیران نهادهای قانون گذار، نهادها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و ترویجی که به دنبال ایجاد تحول در جامعه اند و پژوهشگران در حوزه هایی نظیر مطالعات خانواده، جامعه شناسی خانواده، مدیریت فرهنگی، آینده پژوهی و ... کاربردی و قابل استفاده است.

کتاب موج زنده مشتمل بر سه فصل نگارش شده است. در فصل اول تعاریف موجود راجع به اندیشکده، جایگاه و کارکرد آن، تاریخچه، انواع اندیشکده ، نحوه مدیریت، ساختار و تشکیلات، اثر محیط بر اندیشکده، اثرگذاری اندیشکده ها بر جامعه پیرامونی، مروری آماری بر اندیشکده های جهان و در نهایت وضع اندیشکده های ایرانی در رده بندی جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم ضمن دسته بندی مؤسسات پژوهشی تراز اول جهان (که در رده اندیشکده ها قرار گرفته اند) و مؤسسات غیر اندیشکده ای فعال در حوزه خانواده به تاریخچه، ساختار، نحوه تامین منابع مالی، پروژه ها و یافته ها، نحوه تأثیرگذاری بر سیاست ها در سطوح مختلف و نشر نتایج تحقیقات و خروجی های هر اندیشکده در مباحث و مسائل حوزه خانواده می پردازد.

و در فصل سوم یک مدل پیشنهادی برای راه اندازی اندیشکده در ایران (ملزومات، ساختار، فرایندها، نحوۀ تأمین منابع انسانی، تجهیزاتی و مالی و ...) ارائه گردیده است.