من دیگر ما – کتاب یازدهم : دنیای قشنگ خدمت گزاری و تربیت بچه های کاری

97,000 تومان

من دیگر ما – کتاب یازدهم : دنیای قشنگ خدمت گزاری و تربیت بچه های کاری نویسنده: محسن عباسی ولدی شابک: 978-600-8031-72-7از اثربخش‌ترین عوامل تربیتی، در مسیر تربیت کریمانه، کار کردن است. ایجاد زمینه برای کار کردن فرزندان، یکی از بزرگ‌ترین خدمت‌هایی است که والدین می‌توانند در حقّ فرزندان خویش انجام دهند. بچّه‌های کاری از این که بارِ دوش دیگران باشند، فراری هستند. عزّت نفس در این بچّه‌ها در اوج خود مشاهده می‌شود و قدردان بودن آنها نیز به راحتی قابل مشاهده است. در این کتاب‌ها با مهارت‌های به کارگماردن فرزندان آشنا می‌شوید. همچنین پاسخ سؤالاتتان در بارۀ کار کردن فرزندان را نیز خواهید گرفت.