عنصر شجاعت یا هفتاد و دو تن و یک تن (دوره هشت جلدی)

1,300,000 تومان

کتاب عنصر شجاعت یا هفتاد و دو تن و یک تن (دوره هشت جلدی) نویسنده : خلیل کمره ای | واحد تحقیقات دار العرفان الشیعیمعرفی کتاب

در جلد اول واکاوی عنصر «شجاعت» در میان تعدادی از اصحاب امام حسین(ع) است. به باور نگارنده فضیلت اخلاقی شجاعت در میان اصحاب سیدالشهداء در روز عاشورا برگرفته شده از روح صیقل یافته آنان بوده و با ایمان و حکمت عجین بوده است. وی در این اثر با تقدیر از مقام شهید و شهادت در تلاش بوده تا از رهگذر رفتارشناسی اصحاب آن امام همام، نقش اساسی موضوع مورد بررسی در روز عاشورا را به خوانندگان نشان دهد. حبیب بن مظاهر، یزید بن ثبیط عبقسی، ادهم بن امیه، عامر، سالم، سیف، حجاج جعفی، سعید بن عبدالله حنفی، شوذب بن عبدالله همدانی شاکری و زهیر بن قین بجلی تعدادی از افرادی هستند که از دلاوری های مومنانه آنان در این اثر به تفصیل صحبت به میان آمده است.

در جلد دوم واکاوی عنصر «شجاعت» در میان تعدادی از اصحاب امام حسین(ع) است. به باور نگارنده فضیلت اخلاقی شجاعت در میان اصحاب سیدالشهداء در روز عاشورا برگرفته شده از روح صیقل یافته آنان بوده و با ایمان و حکمت عجین بوده است. وی در این اثر با تقدیر از مقام شهید و شهادت در تلاش بوده تا از رهگذر رفتارشناسی اصحاب آن امام همام، نقش اساسی موضوع مورد بررسی در روز عاشورا را به خوانندگان نشان دهد. انس بن حرث، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه اسدی، جبلة بن علی شیبانی، زیاد بن عریب، حنظلة بن اسعد شبامی، حبشی بن قیس، عمار بن ابی سلامة، بشر بن عمرو حضرمی و حجاج بن بدر تعدادی از افرادی هستند که از دلاوری های مومنانه آنان در این اثر به تفصیل صحبت به میان آمده است.

در جلد سوم واکاوی عنصر «شجاعت» در میان تعدادی از اصحاب امام حسین(ع) است. به باور نگارنده فضیلت اخلاقی شجاعت در میان اصحاب سیدالشهداء در روز عاشورا برگرفته شده از روح صیقل یافته آنان بوده و با ایمان و حکمت عجین بوده است. وی در این اثر با تقدیر از مقام شهید و شهادت در تلاش بوده تا از رهگذر رفتارشناسی اصحاب آن امام همام، نقش اساسی موضوع مورد بررسی در روز عاشورا را به خوانندگان نشان دهد. نگارنده در این اثر گزارشی از نحوه شهادت افرادی که از لشکر عمر سعد به لشکر امام(ع) وارد شدند و افرادی که در روز عاشورا به آن سپاه پیوستند و همچنین سعد بن عمرو، آخرین شهید روز عاشورا نیز ارایه کرده است.

در جلد چهارم تحقیقی در مورد «شجاعت» و دلاوری های «مسلم بن عقیل» از اصحاب امام حسین(ع) است. در این کتاب مسلم بن عقیل به عنوان نمونه کاملی از طهارت ضمیر و پاکی از آثار وراثت سوء و تقلیدهای عقید منحرف و طهارت از هر جهت معرفی شده است. نگارنده بر این باور است که آن چه باعث باقی ماندن نام این شهید در صفحه تاریخ گشته، وجود صفات مزبور به همراه عنصر شجاعت و دلاوری در شخصیت مسلم می باشد. اشاره به نقش مسلم بن عقیل در زمان امیرالمومنین(ع) و امام حسن(ع) و گزارشی از حضور مسلم در کوفه و نحوه شهادت وی از جمله مباحث مطرح شده در این نوشتار می باشد.

در جلد پنجم درنگی بر عنصر «شجاعت» در شخصیت امام حسین(ع) است. نویسنده در این اثر موضوع شهادت را در دوران ولادت امام پی گرفته و بر این باور است که علاوه بر ضمیر پاک و روح والا و ملکوتی آن حضرت، محیط ولادت و پرورش آن حضرت نیز به گونه ای بوده که ایشان را به سمت و سوی شجاعت رهنمون می ساخته است. گوشه ای از ضمیر مقدس امام، چهره ای از ایده آل دولت در نظر امام حسین(ع)، مدینه سنگر جنگ است و مسجد نماز، روایاتی از زادگاه و روز میلاد آن امام همام، سخنان قابلگانی چون: صفیه دختر عبدالمطلب و اسماء بنت عمیس و بره خزاعیه و همچنین گزارشی از مراقبت های پیامبر(ص) از آن حضرت محورهای اصلی مباحث مطرح شده در این کتاب هستند.

در جلد ششم درنگی بر عنصر «شجاعت» در شخصیت امام حسین(ع) است. نویسنده در این اثر موضوع شهادت را در دوران کودکی امام پی گرفته و بر این باور است که علاوه بر ضمیر پاک و روح والا و ملکوتی آن حضرت، محیط پرورش آن حضرت نیز به گونه ای بوده که ایشان را به سمت و سوی شجاعت رهنمون می ساخته است. نگارنده در این اثر با بیان برخی از اتفاقاتی که در کودکی آن امام شهید رخ داده، تلاش دارد تا تبلور شجاعت در اندیشه و افکار ایشان را به نمایش گذارد. گزارشاتی از حضور سیدالشهداء در منزل زنان برجسته و پاک دامن عصر رسالت و همچنین در نزد پیامبر(ص) بخش قابل توجهی از مطالب این کتاب را به خود اختصاص داده است.

در جلد هفتم بررسی تأثیر همنشینی امام حسین(ع) با رسول الله(ص) در ایجاد روحیه «شجاعت» در آن امام همام است. به باور نگارنده احادیث اهتمام پیامبر(ص) به تغذیه کودک، چون از میمونه بنت حارث هلالی و ام سلمة از همسران رسول خدا(ص) به دست ما رسیده، در ردیف گردش کودک در حجره های زنان رسول الله(ص) می باشد و چون بیشتر روایات آن از امیرالمومنین(ع) روایت شده، می توان بر این احادیث اعتبار تام نهاد. در این جلد، ادامه احادیث حضور امام حسین(ع) در منزل زنان پیامبر آغاز شده و با احادیث مربوط به تغذیه ایشان به پایان رفته است.

در جلد هشتم ارایه فهرستی از مطالب گنجانده شده در مجلدات قبلی مجموعه «عنصر شجاعت یا هفتاد و دو تن و یک تن» است. نویسنده در این کتاب، موضوعات مختلف موجود در هفت جلد پیشین این مجموعه را به صورت جداگانه و به گونه فهرستی و به منظور ایجاد تسهیل در دسترسی به مطالب آن، در اختیار خوانندگان قرار داده است. گزینه های به کار رفته که نویسنده، فهرست آن ها را در این کتاب عرضه کرده به شرح ذیل می باشد: آیات قرآن، روایات، ادعیه و زیارات، انبیاء و معصومین، اعلام و اشخاص، قبایل، مکان ها، اشعار عربی و اشعار فارسی.

این کتاب در 4244 صفحه در قطع  وزیری و جلد سخت در اختیار شما علاقه مندان قرار گرفته است .