حرز امام جواد (ع) + استوانه نقره ( ضخیم) + بازوبند

300,000 تومان

حرز امام جواد (ع) + استوانه نقره(ضخیم) + بازوبند حرز روی پوست آهو برگه نماز مخصوص حرز همراه بسته ارسال خواهد شد.امام صادق(ع) از امام علی(ع) نقل فرمودند که پیامبر اکرم (ص)، امام حسن و امام حسین(ع) را حرز نمودند (اصول کافی، ج2، ص569). روایات متعددی وجود دارد که پیامبر و امامان توصیه به استفاده از حرز نموده اند و حتی برای خود نیز از حرز ها استفاده می کردند که توصیه شده ترین آنان حرز امام جواد (ع) است.