پس از انتشار سررسید سمت خدا در سال های 1394 و1395 و1396و 1397و1398و1399و1400 و1401و1402سالنامه1403 امسال نیز در قطع رقعی و با جلد سخت(سلفون) منتشر شده است .سالنامه سمت خدا هر روز حتی جمعه هادارای صفحه ی مجزا بوده و فضای کافی برای یادداشت های روزانه دارد. سررسید سمت خدا مزیّن به گفتارهای کارشناسان برنامه ی سمت خدا می باشد که در بالای  هر صفحه آمده است.همچنین گفتارهایی ازبزرگان  و نیز اشعار منتخب توسط آقای نجم الدین شریعتی ، زینت بخش این سالنامه شده است.
گفتارهایی ازاین کارشناسان عزیز در این سالنامه آمده است:
استاد قرائتی
استاد عابدینی
استاد فرحزاد
استاد حسینی قمی
استاد ماندگاری
استاد عالی 
استاد میرباقری
استتاد مرحوم مهندسی
استاد پناهیان
استاد رفیعی
استاد رنجبر
استاد نظری منفرد
استاد بهشتی
استاد سعیدی
استادعاملی
استاد کاشانی
استاد تراشیون
استاد شریفیان
استاد نظافت یزدی
استاد صفایی بوشهری
استاد لقمانی